Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

      Co to jest?
Klauzule informacyjne RODO

1. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą... (link)

 

2. Klauzula informacyjna dla osób szkolących się w KP PSP Otwock... (link)

 

3. Klauzula informacyjna dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych...(link)

 

4. Klauzula informacyjna dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych „odbiorowych” zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)...(link)


5. Klauzula informacyjna dot zgłoszeń alarmowych i działań ratowniczych... (link)

 

6. Klauzula informacyjna dot. wydawania zaświadczeń dla pracowników zatrudnionych w tut. komendzie... (link)

 

7. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski... (link)

 

8. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w wybranych pojazdach służbowych tut. Komendy... (link)

 

9. Klauzula informacyjna dotycząca zawodów OSP organizowanych przez tut. KP... (link)

 

10. Klauzula informacyjna dotycząca osoby składającej do organu informacje o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazujących na konieczność podjęcia przez organ określonych czynności z urzędu... (link)

 

11. Klauzula informacyjna osób, których dane osobowe zbierane są z innych źródeł niż od nich samych...(link)

 

12. Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych...(link)

 

13.Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy...(link)

 

14. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ PODZIAŁ ZADAŃ WSPÓŁADMINISTRATORÓW SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ  (SWD PSP) (link)

Zarządzenie Nr 14 komendanta Głównego PSP  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia podziału obowiązków współadministratorów danych Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) oraz minimalnych wymagań dotyczących realizacji zadań w tym zakresie...

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 999
Wprowadzony przez: Krzysztof Tuszowski
Data opublikowania: 2018-05-22 07:41:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-02-13 10:26:45 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:23:57 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:22:16 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:21:35 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:20:35 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:19:52 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:18:23 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:17:24 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:14:44 Krzysztof Tuszowski
2020-02-13 10:13:29 Krzysztof Tuszowski
 
Pokaż starsze