Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
Tryb składania skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku przyjmuje interesantów w sprawach
skarg, wniosków, zażaleń i odwołań dwa razy w tygodniu
(poniedziałek w godz. 15.30 - 16.00; czwartek w godz. 15.30-16.00),

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem
komendanta powiatowego PSP w Otwocku.
tel. 0 22 718 16 20
fax. 0 22 718 16 21  lub 2246 88 646

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1325
Wprowadzony przez: Krzysztof Tuszowski
Data opublikowania: 2017-02-27 13:44:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-27 13:45:13 Krzysztof Tuszowski
Publikacja artykułu