Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA "ESP"

W świetle przepisów prawa a w pierwszej kolejności wymaganiu zawartemu w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 01. 130. 1450 z późn. zm.) organy administracji zobowiązane są przyjmować wnioski i podania opatrzone podpisem elektronicznym.

Komenda Powiatowa PSP w Otwocku zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

W celu złożenia wniosku do KP PSP w Otwocku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do sekretariatu KP PSP Otwock przy ul. Mieszka I 13/15 w Otwocku na następujących nośnikach danych:

a.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

b.       Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

5.     Akceptowalne formaty załączników to:

§         DOC, RTF

§         XLS

§         CSV

§         TXT

§         GIF, TIF, BMP, JPG

§         PDF

§         ZIP

6.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu


Zaświadczenie o zdarzeniu (odnośnie okoliczności szkody pożarowej) i działaniach przeprowadzonych przez funkcjonariuszy straży pożarnej


INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 6515
Wprowadzony przez: Krzysztof Tuszowski
Data opublikowania: 2007-12-21 13:33:57
Obowiązuje od: 2007-12-12 00:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-01-21 12:38:15 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 12:36:56 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 12:34:58 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 12:33:36 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 12:32:29 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 12:29:15 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 11:55:06 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 11:52:21 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 11:48:27 Krzysztof Tuszowski
2011-01-21 11:43:40 Krzysztof Tuszowski
 
Pokaż starsze