Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Przyjmowanie i załatwianie spraw


Godziny pracy Komendy Powiatowej PSP w Otwocku:

od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30

Przyjmowanie interesantów przez Komendanta Powiatowego:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań dwa razy w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.30 - 16.00; czwartek w godz. 15.30-16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem


Wydawanie zaświadczeń o pożarze/ interwecji Straży Pożarnej

W celu uzyskania zaświadczenia, bądź informacji o pożarze lub interwencji Straży Pożarnej z terenie Powiatu otwockiego nale
ży zgłosić sie do Wydziału Operacyjnego w KP PSP Otwock od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00