Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku


INFORMACJE OGÓLNE
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej działa na terenie powiatu otwockiego o powierzchni 615 km2 i zamieszkałego przez blisko 115 tysięcy mieszkańców. W powiecie funkcjonują gminy miejskie – Otwock i Józefów, gmina miejsko-wiejska Karczew i gminy wiejskie: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Wiązowna, a ponadto 135 miejscowości wiejskich i 125 Sołectw. Od północy i wschodu graniczy on z powiatami warszawskim i mińskim, od zachodu przez rzekę Wisłę na długości 38 km z powiatami piaseczyńskim i grójeckim, od południa zaś z powiatem garwolińskim. Powiat charakteryzuje się dużym procentem zalesienia. Na terenach m. Otwocka, Józefowa i gm. Celestynów średnie zalesienie sięga blisko 53%. Występują tu głównie lasy iglaste. Ponadto dużą część powiatu obejmują powierzchnie obszarów prawnie chronionych i pomników (ogółem – 47765,4 ha), w tym: – rezerwaty przyrody – 1181,6 ha, – parki krajobrazowe – 12309,9 ha, – obszary chronionego krajobrazu – 34273,9 ha – 123 pomniki przyrody. Przez powiat otwocki przebiegają trzy ważne szlaki komunikacyjne – nie licząc kolei: jest to tzw szosa lubelska, czyli droga krajowa K17, droga nadwiślańska Warszawa-Otwock-Puławy i tranzytowa trasa TIR-owska, K50. Obszar powiatu chroniony jest przez Jednostke Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku i Posterunek JRG Otwock w Starej Wsi oraz 42 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tego 32 typu „S” i 10 typu „M”. Spośród wszystkich jednostek OSP 15 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj.: – w gminie Otwock: OSP Jabłonna, OSP Wólka Mlądzka, – w gminie Józefów: OSP Józefów, OSP Świdry Małe, – w gminie Wiązowna: OSP Wiązowna, OSP Glinianka, OSP Malcanów – w gminie Karczew: OSP Karczew, OSP Otwock Wielki, – w gminie Celestynów: OSP Celestynów, OSP Regut, – w gminie Sobienie Jeziory: OSP Sobienie Jeziory, – w gminie Kołbiel: OSP Kołbiel, OSP Gadka – w gminie Osieck: OSP Osieck.