Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku


Z-ca Komendanta Powiatowego
 

 

mł. bryg. mgr. inż. Michał Gigoła
tel. 22 718-16-23