Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

      Co to jest?


Z-ca Komendanta Powiatowego
 
Zastępca Komendant PSP w Otwocku
st. bryg. mgr. inż. Tomasz Dąbrowski
tel. 22 718-16-23