Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku zgodnie z art. 37 ust.7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) wyznaczony zastał p. Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl